صنعت نفت ایران
1398/8/25
Saturday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

علوم و مهندسی آب

رامین قبادی

تاریخ تولد 1369/08/18
استان کردستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سمیه خیری

تاریخ تولد 162/3/1
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

رضا ریوفی

تاریخ تولد 1366/06/31
استان گیلان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

نیلوفر صبوری

تاریخ تولد 15/03/1367
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سیدمحسن شاه صفدری

تاریخ تولد 01/01/1365
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سید سعید براتی

تاریخ تولد 1369/7/2
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

راضیه کوشکی

تاریخ تولد 1367
استان لرستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

منیژه لنجابی

تاریخ تولد 1360
استان مرکزی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سارا حویزاوی

تاریخ تولد 30/1/1369
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

ارغوان حافظی بختیاری

تاریخ تولد 1365/11/27
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved