صنعت نفت ایران
1398/8/25
Saturday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

برق قدرت

حمیدرضا اکبریان

تاریخ تولد 1366
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

محمد جواد شاکری

تاریخ تولد 1362/11/27
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

سمیرا برادران

تاریخ تولد ۱۳۷۱/۵/۱۲
استان گلستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حسام احمدی

تاریخ تولد 1358
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 15
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

حیدر

تاریخ تولد 1372/01/24
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

رحیم پورنجف

تاریخ تولد 1361/3/15
استان البرز
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

سجاد

تاریخ تولد 1365/03/07
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حمید اشرفی

تاریخ تولد 1353
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 20
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

احسان سلامه زواره

تاریخ تولد 17/01/1373
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

هادی رضایی

تاریخ تولد 18.4.1373
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved