صنعت نفت ایران
1399/7/5
Saturday

اخبار صنعت نفت

آر اس اس
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت mubadala در امارات ۱۳۹۹/۷/۳

فرصت های شغلی شرکت mubadala در امارات- 24 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی Halliburton در خاورمیانه و جنوب آفریقا ۱۳۹۹/۷/۳

فرصت های شغلی Halliburton در خاورمیانه و جنوب آفریقا - 24 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان ۲ مهر

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- 22 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان ۱۳۹۹/۷/۲

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- 23 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان ۱۳۹۹/۷/۱

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان-22سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۳۱ شهریور

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips - بیست و یک سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی شورون Chevron در سراسر جهان ۱۳۹۹/۶/۳۱

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی شورون Chevron در سراسر جهان - 21 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۳۹۹/۶/۳۰

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP - بیست سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت BASF در خاورمیانه و آفریقا ۱۳۹۹/۶/۳۰

فرصت های شغلی شرکت BASF در خاورمیانه و آفریقا- 20 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Bechtel ۲۹ شهریور

فرصت های شغلی شرکت Bechtel- - نوزده سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان ۱۳۹۹/۶/۲۷

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - 17 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Ericsson ۱۳۹۹/۶/۲۶

فرصت های شغلی شرکت Ericsson - شانزده سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت ABB در امارات ۱۳۹۹/۶/۲۵

فرصت های شغلی شرکت ABB در امارات -15 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در سراسر جهان ۱۳۹۹/۶/۲۴

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در سراسر جهان - 14 سپتامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Leap29 در خاورمیانه ۱۳۹۹/۶/۲۴

فرصت های شغلی شرکت Leap29 در خاورمیانه - 14 سپتامبر 2020

© 2019 - All rights reserved