صنعت نفت ایران
1400/10/27
Monday

اخبار صنعت نفت

آر اس اس
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Occidental Petroleum ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

فرصت های شغلی شرکت Occidental Petroleum در سراسر جهان -سیزده ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  -  یازده ژانویه 2022

صنعت نفت

آخرین فرصت های شغلی در شرکت  Marathon Oil ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

آخرین فرصت های شغلی در شرکت  Marathon Oil - ده ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer در آلمان ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer در آلمان- 8 ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی Halliburton در خاورمیانه و جنوب آفریقا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

فرصت های شغلی Halliburton در خاورمیانه و جنوب آفریقا  - 4 ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- سه ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- سه ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

فرصت های شغلی شرکت زیمنس Siemens - دو ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips -یک ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان -  بیست ونه دسامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP -  بیست ونه دسامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF در خاورمیانه و آفریقا ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF در خاورمیانه و آفریقا- بیست و هفت دسامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval ۱۴۰۰/۱۰/۵

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - 26 دسامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Ericsson ۱۴۰۰/۱۰/۱

فرصت های شغلی شرکت Ericsson -بیست و دوم دسامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی AECOM در امارات ۱۴۰۰/۱۰/۱

فرصت های شغلی AECOM در امارات -22 دسامبر 2021

© 2019 - All rights reserved