صنعت نفت ایران
1400/7/3
Saturday

اخبار صنعت نفت

آر اس اس
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا ۱۴۰۰/۶/۲۷

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- 18 سپتامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil ۱۴۰۰/۶/۲۷

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- 18 سپتامبر 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان ۱۴۰۰/۶/۲۴

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان- 15 سپتامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۱۴۰۰/۶/۲۲

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips -سیزده سپتامبر 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron ۱۴۰۰/۶/۲۱

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان - دوازده سپتامبر2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۴۰۰/۶/۲۱

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP - دوازده سپتامبر2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF در خاورمیانه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF در خاورمیانه - نه سپتامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان ۱۴۰۰/۶/۱۵

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - 6 سپتامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Ericsson ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

فرصت های شغلی شرکت Ericsson -  دو سپتامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت ABB در ترکیه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

فرصت های شغلی شرکت ABB در ترکیه -یک سپتامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell - سی آگوست 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Technip ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Technip برای سراسر جهان - 28 آگوست 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Total  ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

فرصت های شغلی شرکت Total  - بیست و چهار آگوست 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان-21 آگوست 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی ۱۴۰۰/۰۵/۲۶

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی - هفده آگوست 2021

© 2019 - All rights reserved