صنعت نفت ایران
1398/8/1
Wednesday

اخبار و آگهی استخدام

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت معتبر تولیدی ۳۰ مهر

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر فنی خود از مهندسین مکانیک با حداقل سابقه 2 سال دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام 2 ردیف شغلی برای کارشناسان مکانیک - الکترونیک در یک شرکت معتبر در زمینه اعلان و اطفاء حریق ۳۰ مهر

یک شرکت معتبر در زمینه اعلان و اطفاء حریق از کارشناسان مکانیک - الکترونیک دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس و کارشناس ارشد رشته های برق - ابزاردقیق - مکانیک و شیمی در شرکت معتبر بازرگانی خارجی در زمینه صنایع نفت و گاز ۳۰ مهر

شرکت معتبر بازرگانی خارجی در زمینه صنایع نفت و گاز از کارشناس و کارشناس ارشد رشته های برق - ابزاردقیق - مکانیک و شیمی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 10 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - متالوژی - برق و تکنسین برق و ... در یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد ۳۰ مهر

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد از مهندسین مکانیک - متالوژی - برق و تکنسین برق و ...دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس/ کارشناس ارشد رشته های عمران - راه و ترابری - صنایع - کامپیوتر در یک شرکت معتبر فنی - مهندسی جهت فعالیت در تهران ۳۰ مهر

یک شرکت معتبر فنی - مهندسی از کارشناسان/ کارشناسان ارشد رشته های عمران - راه و ترابری - صنایع - کامپیوتر جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کاردان مهندسی مکانیک - برق - معدن در شرکت کناف گچ ۳۰ مهر

شرکت کناف گچ از واجدین شرایط با مدرک کاردان مهندسی مکانیک - برق - معدن دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک در شرکت طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی و معدنی ۳۰ مهر

شرکت طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی و معدنی از مهندسین مکانیک واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس برق - مکانیک در شرکت عمران آذرستان ۳۰ مهر

شرکت عمران آذرستان از مهندسین مکانیک - برق دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندس و تکنسین مکانیک و اپراتور CNC در شرکت معتبر سازنده قطعات خودرو واقع در جنوب غربی تهران (شهریار) ۳۰ مهر

شرکت معتبر سازنده قطعات خودرو واقع در جنوب غربی تهران (شهریار) از مهندسین و تکنسین مکانیک و اپراتور CNC دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس HSE(با مدرک ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای) جهت فعالیت در پروژه قشم ۲۹ مهر

جهت عنوان شغلی کارشناس HSE از واجدین شرایط با مدرک ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای دارای 2 تا 3 سال سابقه مرتبط جهت فعالیت در پروژه قشم دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس/ کارشناس ارشد مهندسی شیمی - پلیمردر شرکت رزیتان تولید کننده رزین های صنعتی واقع در پارک فناوری پردیس ۲۹ مهر

شرکت رزیتان تولید کننده رزین های صنعتی واقع در پارک فناوری پردیس از کارشناس/ کارشناس ارشد مهندسی شیمی - پلیمر دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 4 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - مدیریت صنعتی و ... در یک شرکت پیمانکاری معتبر و فعال در زمینه نفت و گاز (جهت فعالیت در تهران) ۲۹ مهر

یک شرکت پیمانکاری معتبر و فعال در زمینه نفت و گاز از مهندسین صنایع - مدیریت صنعتی و ... جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس برق - قدرت با سابقه طراحی تفصیلی پلنتهای نفت و گاز و پتروشیمی جهت فعالیت در مهندسین مشاور ۲۹ مهر

از مهندسین برق - قدرت با سابقه طراحی تفصیلی پلنتهای نفت و گاز و پتروشیمی جهت فعالیت در مهندسین مشاور دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام 6 ردیف شغلی برای کارشناسان بازرگانی - HSE- ابزاردقیق - Piping- برنامه ریزی و کنترل پروژه و ... در شرکت فعال در زمینه پروژه های نفت و گاز جهت فعالیت در دفتر تهران ۲۹ مهر

شرکت فعال در زمینه پروژه های نفت و گاز جهت عنوان های شغلی کارشناس بازرگانی - HSE- ابزاردقیق - Piping- برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...جهت فعالیت در دفتر تهران دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مواد – مکانیک – کارشناس بازرگانی و ... در یک شرکت تولیدی در زمینه تجهیزات صنعت نفت و گاز ۲۹ مهر

یک شرکت تولیدی در زمینه تجهیزات صنعت نفت و گاز از مهندس فروش دارای مدرک مهندسی مواد یا مکانیک باسابقه مرتبط و حداکثر 35 سال ( دفتر مرکزی ) -کارشناس بازرگانی خارجی مسلط به زبان انگلیسی حداکثر - کارگر فنی با سابقه جهت کار در کارخانه شمس آباد دعوت به همکاری می شود.

© 2019 - All rights reserved