صنعت نفت ایران
1399/9/14
Friday

اخبار صنعت نفت

آر اس اس
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان ۱۳۹۹/۸/۲۸

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- 18نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان ۱۳۹۹/۸/۲۷

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- 17 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۳۹۹/۸/۲۷

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان-17 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۱۳۹۹/۸/۲۶

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips - شانزده نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group​​​​​​​ در سراسر جهان ۱۳۹۹/۸/۲۶

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group​​​​​​​ در سراسر جهان - 16 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron ۱۳۹۹/۸/۲۵

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان - 15 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۳۹۹/۸/۲۵

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP - پانزده نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت BASF در خاورمیانه و آفریقا ۱۳۹۹/۸/۲۴

فرصت های شغلی شرکت BASF در خاورمیانه و آفریقا- 14 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان ۱۳۹۹/۸/۲۲

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - 12 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Ericsson در امارات ۱۳۹۹/۸/۲۱

فرصت های شغلی شرکت Ericsson در امارات- یازدهم نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی marathon petroleum ۱۳۹۹/۸/۲۰

فرصت های شغلی marathon petroleum -  ده نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت شغلی شرکت نفتی شل Shellدر ترکیه ۱۳۹۹/۸/۱۹

فرصت شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shellدر ترکیه - 9 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Technip برای سراسر جهان ۱۳۹۹/۸/۱۸

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Technip برای سراسر جهان - 8 نوامبر2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Total برای سراسر جهان ۱۳۹۹/۸/۱۷

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Total برای سراسر جهان - 7 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان ۱۳۸۸/۸/۱۴

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان- 4 نوامبر 2020

© 2019 - All rights reserved