صنعت نفت ایران
1398/7/25
Thursday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

شیمی کاربردی

رضا بندانی

تاریخ تولد 68/06/30
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

محدثه حاج ابراهیمی

تاریخ تولد 21/02/68
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

حسین خسروی

تاریخ تولد 1366
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

بهرام یداللهی پازیکوئی

تاریخ تولد 1368/06/17
استان آذربایجان شرقی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

زهرا عابدی

تاریخ تولد 1365/03/29
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

علی ربیعی

تاریخ تولد ۱۳۶۹/۰۱/۲۵
استان مرکزی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

محمدرضا الهیار

تاریخ تولد 1350
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 17
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محمد مهدي اسفندياري

تاریخ تولد ٠٢/٠٦٠١٣٧٢
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

پریسا هاشم زاده

تاریخ تولد 3/2/1370
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

رحمان زبیدی

تاریخ تولد 66/5/5
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved