صنعت نفت ایران
1398/7/25
Thursday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

صنایع

مصطفی طبسی

تاریخ تولد 1359/08/10
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 15
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

مريم جمال

تاریخ تولد ١٣٦٩
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

فائقه جبلی سینکی

تاریخ تولد 63/01/08
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 11
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

سید کمال موسوی

تاریخ تولد 1366/09/01
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 9
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

خالق عزیزی

تاریخ تولد 1365/09/15
استان ایلام
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

امیداقچه لو

تاریخ تولد 1370
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

یاسر طراحانی

تاریخ تولد 1368/05/30
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

شقایق اثتدارنژاد

تاریخ تولد 1376/2/29
استان هرمزگان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مهسا پورمحمودی مقدم

تاریخ تولد 1372/01/18
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

مرتضی خدابخش بهدانی

تاریخ تولد 1364/05/12
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved