صنعت نفت ایران
1398/7/22
Monday

اخبار و آگهی استخدام

صنعت نفت

استخدام 3 عنوان شغلی برای کارشناسان کنترل کیفیت - تضمین کیفیت و کارشناس چینی پلیمر در شرکت تولیدی قطعات لاستیک خودرو در محدوده غرب تهران ۲۲ مهر

شرکت تولیدی قطعات لاستیک خودرو در محدوده غرب تهران جهت عنوان های شغلی کارشناس کنترل کیفیت - تضمین کیفیت و کارشناس چینی پلیمر از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک – فرایند (اشنا به فرایند ها و تجهیزات نفت و گاز) در شرکت طراح و سازنده تجهیزات نفت و گاز ۲۲ مهر

شرکت طراح و سازنده تجهیزات نفت و گاز از مهندسین مکانیک يا فرآیند با حداقل 2 سال سابقه آشنا به فرآیندها و تجهیزات نفت و گاز دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام مهندس فروش (با سابقه در زمینه فروش تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی) ۲۲ مهر

جهت عنوان شغلی مهندس فروش از واجدین شرایط خانم با حداقل 7سال‎ سابقه کار در زمینه ‎فروش تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس صنایع - HSEجهت فعالیت در کارگاه حومه تهران ۲۲ مهر

از مهندسین صنایع و HSE جهت فعالیت در کارگاه حومه تهران دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک (با سابقه نفت و گاز) جهت فعالیت در اهواز ۲۲ مهر

از مهندسین مکانیک با 3 سال سابقه نفت و گاز بصورت اقماری جهت فعالیت در اهواز دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین صنایع - کارشناسان نساجی در یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در کارخانه واقع در شهر قدس ۲۲ مهر

شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در کارخانه واقع در شهر قدس از مهندسین صنایع - کارشناسان نساجی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 3 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک و تکنسین برق و مکانیک و ... در شرکت تولیدی قطعات خودرو ۲۲ مهر

یک شرکت تولیدی قطعات خودرو از مهندسین مکانیک و تکنسین برق و مکانیک و ... دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس صنایع در شرکت بازرگانی سیال کنترل ۲۲ مهر

شرکت بازرگانی سیال کنترل از کارشناسان صنایع جهت فعالیت در عنوان شغلی سرپرست برنامه ریزی و انبارها دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس الکترونیک در یک شرکت فنی مهندسی در زمینه سیستم های اعلان حریق ۲۲ مهر

یک شرکت فنی مهندسی در زمینه سیستم های اعلان حریق از کارشناسان الکترونیک دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام نیروی مهندس محاسب سازه تمام وقت در شرکت فنی مهندسی معتبر واقع در اصفهان ۲۲ مهر

یک شرکت فنی مهندسی معتبر در اصفهان محدوده پل فلزی-بوستان سعدی از مهندسین محاسب سازه (ترجیحا خانم) بصورت تمام وقت با حقوق و مزایا مکفی دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر تامین کننده در زمینه محصولات نفتی ۱۸ مهر

شرکت تامین کننده در زمینه محصولات نفتی جهت عنوان شغلی کارشناس فروش خانم با حقوق ثابت، بیمه و مزایا جهت فعالیت در محدوده غرب تهران دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام کارشناس مکانیک یا متالوژی مواد جهت فعالیت در منطقه پاکدشت ۱۸ مهر

استخدام یک نفر لیسانس مکانیک یا متالوژی مواد جهت فعالیت در عنوان شغلی مسئول کیفیت در منطقه پاکدشت دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 2 نفر مهندس برق و مکانیک در شرکت پیمانکاری ۱۸ مهر

شرکت پیمانکاری از مهندسین برق - ‏مکانیک مسلط به ‎اجرا متره، برآورد تهیه صورتجلسات‎ و آشنا به ‎فهرست ‎بها , با10سال سابقه کار مفید ترجیحا بیمارستانی جهت فعالیت در پروژه بروجرد دعوت به همکاری می نماید.

صنعت نفت

استخدام 5 ردیف شغلی برای مهندسین مکانیک - صنایع - برق قدرت و ... جهت فعالیت در شرق تهران ۱۸ مهر

از مهندسین مکانیک - صنایع - برق قدرت و ... جهت فعالیت 5 رده شغلی در شرق تهران دعوت به همکاری می شود.

صنعت نفت

استخدام مهندس مکانیک - فرایند (آشنا به استانداردهای نفت و گاز) در شرکت مهندسی و ساخت ۱۸ مهر

شرکت مهندسی و ساخت از مهندسین مکانیک - فرایند آشنا به استانداردهای نفت و گاز دعوت به همکاری می نماید.

© 2019 - All rights reserved