صنعت نفت ایران
1399/7/8
Tuesday
دانش صنعت نفت

عملیات شیمیایی نفت و نمکزدایی ۱۳۹۴/۱۲/۶


نام لاتین:Chemical desalting

کد مطلب:PR-005


نمکزدایی نفت

کتاب حاضر در 3 بخش گردآوری شده که بخش اول به شناخت هیدروکربن‌های نفت و طریقه نمونه گیری از آنها اختصاص یافته. در بخش دوم به پارامترهایی در مورد آب اشاره دارد و در بخش آخر به گاز و لزوم شیرین سازی و به شرح فرآیندهای معمول در صنعت نفت پرداخته است.

تهیه توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز ج