صنعت نفت ایران
1399/7/5
Saturday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

صنایع

مهدی فرزین

تاریخ تولد ۲۹/۰۲/۷۴
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سعیده تشانی

تاریخ تولد ۱۳۷۳
استان بوشهر
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

مهنوش سليماني

تاریخ تولد ٦٩/١٢/١٥
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

مارال قوامي پور

تاریخ تولد ١٣٧٠/١٠/٢٣
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

ابوالفضل قاسم پور

تاریخ تولد 1367
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

جواد خانجانی

تاریخ تولد 1364/12/01
استان مازندران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

پریسا سهرابی

تاریخ تولد ۱۳۷۲/۰۲/۱۱
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

امید مقدمی

تاریخ تولد 1373/03/13
استان قزوین
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

رامین بهرامی

تاریخ تولد 1371/10/30
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

عبدالرضا پولادی

تاریخ تولد ۱۳۶۵/۰۹/۲۷
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved