صنعت نفت ایران
1398/9/23
Saturday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مخابرات

حسن آقایاری

تاریخ تولد 17/06/62
استان زنجان
مدرک تحصیلی دکترا
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

سحر پرکوک

تاریخ تولد 1372/04/06
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

جواد حسنوند

تاریخ تولد 1368/04/20
استان لرستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

ويدا خسروي

تاریخ تولد ١٣٧٣/٠١/١٠
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

آرمان آزادی

تاریخ تولد 2/4/1369
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

فاطمه کرمعلی

تاریخ تولد 1364/08/13
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

حمیدرضا قایدشرفی

تاریخ تولد 1364
استان انتخاب کنید
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

محسن حسینی

تاریخ تولد 1363/01/01
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

سیده عارفه خاندل

تاریخ تولد 1370/11/22
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

زهره مختاری

تاریخ تولد 1367.10.02
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved