صنعت نفت ایران
1400/10/29
Wednesday

اخبار برگزیده صنعت نفت

آر اس اس آرشیو اخبار
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  در سراسر جهان - هیجده ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی -17 ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Petrofac در سراسر جهان ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

فرصت های شغلی شرکت Petrofac در سراسر جهان- 17 ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Occidental Petroleum ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

فرصت های شغلی شرکت Occidental Petroleum در سراسر جهان -سیزده ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  -  یازده ژانویه 2022

صنعت نفت

آخرین فرصت های شغلی در شرکت  Marathon Oil ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

آخرین فرصت های شغلی در شرکت  Marathon Oil - ده ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer در آلمان ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer در آلمان- 8 ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی Halliburton در خاورمیانه و جنوب آفریقا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

فرصت های شغلی Halliburton در خاورمیانه و جنوب آفریقا  - 4 ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- سه ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- سه ژانویه 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

فرصت های شغلی شرکت زیمنس Siemens - دو ژانویه 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips -یک ژانویه 2021

© 2019 - All rights reserved