صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

قرارداد

مديريت قراردادهاي بين المللي عمراني (با توجه خاص به مدیریت دعاوی - Claim Management) (۸ بهمن)

شرح عمومي خدمات مديريت طرح در صنعت احداث (براي اجراي طرح هاي غيرصنعتي) (۲۵ آذر)

قواعد حل تعارض حاکم بر قراردادهای بین المللی با تکیه بر قراردادهای نفتی (۶ آبان)

موانع و راهکارهای اجرایی شدن قراردادهای فاینانس با تاکید بر معاهده انرژی ای سی تی (۲ آبان)

آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی کاربرد آنها در پروژه های برقابی در ایران (۲۵ مهر)

شناسايي و اولويت بندي ريسكهاي روش BOT در تامین مالی (۲۵ مهر)

مقایسه تطبیقی بین سه شرایط عمومی سه عاملی، طرح و ساختEPC پکیج 84 و طرح و ساخت صنعتی 5490 در حوزه تغییرات در پروژه (۲۵ مهر)

نقد و بررسی شرایط تخصیص نامناسب مسئولیت به پیمانکار، در قرارداد هایEPC داخلی - نشریه 5490 (۲۲ مهر)

بررسی تاثیرات سطح طراحی کارفرما در شکل گیری انواع مدل های EPC (۲۲ مهر)

مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی و اجرائی کشور (۲۱ مهر)

امکان سنجی به کارگیری یک متدولوژی به منظور ماکزیمم سازی قابلیت اطمینان پیمان های EPC (۲۱ مهر)

بررسی تحلیل افزایش قیمت های نامتعارف در قراردادهای EPC از نوع قیمت مقطوع و ارائه راهکار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (۲۱ مهر)

شناسائی عوامل بازدارنده توسعه پایدار در پروژه های زیر بنائی (۲۱ مهر)

الگوی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور - با تکید بر ساختار های هولدینگ و روش EPC (۲۱ مهر)

مطالعه موردي بررسي و مديريت ريسك در قراردادهاي EPC (۲۱ مهر)

بررسی فسخ قرارداد های دولتی در شرایط عمومی پیمان (۲۰ مهر)

تحلیل حقوقی اختیارات و تعهدات کارفرما درقرارداد های پیمانکاری دولتی (۱۳ مهر)

قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت‌های قانونی و الزامات قرارداد (۱۳۹۵/۱/۲۲)

قراردادهای نفتی ایران در بخش بالادستی (۱۳۹۵/۱/۲۲)

قرارداد بهبود کارایی انرژی و آب در صنعت نفت (۱۳۹۵/۱/۳)

قرارداد تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، تاسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت (۱۳۹۵/۱/۳)

قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت (۱۳۹۵/۱/۳)

پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بها (۱۳۹۵/۱/۳)

وظایف و اختیارات وزارت نفت (۱۳۹۵/۱/۳)

قراردادهای EPC در نفت و گاز (۱۳۹۵/۱/۳)

© 2019 - All rights reserved