صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

مهندسی مخزن

چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی بینالود، خارگ، بینک، گلخاری و کیلورکریم (۱۰ خرداد)

اهميت اندازه گيري و كنترل ميزان تركيبات كلرايد آلي در نفت خام و مطالعه تأثيرات آن بر روي فرآورده هاي استحصالي (۱۵ اردیبهشت)

جایگاه فناوري بخش بالادستي صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه (۲ اردیبهشت)

دستورالعمل تهیه ی طرح جامع توسعه مخازن نفت و گاز MDP - Master Development Plan (۲۷ فروردین)

مدیریت یکپارچه و صیانت از مخازن نفت و گاز (۲۲ بهمن)

تاثیر تزریق مقادیر مختلف گاز آسماری شیرین بر راندمان برج Stripper نفت بنگستان (۲۱ بهمن)

تكنولوژي چاي هوشمند در تكميل چاههاي نفت و گاز (۲۳ آذر)

امکان استفاده از بازدارنده های سینتیکی تشکیل هیدرات در صنایع نفت و گاز ایران (۱۲ آذر)

بررسي آزمايشگاهي خواص الکتروشيميائي رسوب آسفالتين در صنعت نفت و گاز (۱۲ آذر)

مروری بر مهم ترین کارهای انجام شده در زمینه مدل سازی شبکه حفرات از ابتدا تاکنون (۱۳۹۵/۵/۱۳)

ارزیابی چالش های مدیریتی چاه آزمایی در ایران (۱۳۹۵/۵/۱۳)

ميدان گازي پارس جنوبي و توجهي به آينده (۱۳۹۵/۴/۱۲)

کتابهای مهندسی مخزن (۱۳۹۵/۴/۷)

مطالعه و شبیه سازی تزریق امتزاجی نیتروژن در مقایسه با تخلیه طبیعی و تزریق امتزاجی دی اکسید کربن به یکی از مخازن نفتی ایران (۱۳۹۵/۲/۲۹)

شبیه سازی تولید از مخزن با تزريق امتزاجي گاز دی اکسید کربن (۱۳۹۵/۲/۲۹)

كاهش استفاده از حلالهاي آروماتيكي و جايگزيني آنها در حذف رسوبات آسفالتيني در چاه‌هاي نفت (۱۳۹۵/۲/۲۹)

مطالعه آزمايشگاهي تاثير ميزان شوري آب تزريقي بر بازيافت نفت در فرآيند آشام خودبخودي مخازن كربناته (۱۳۹۵/۲/۲۹)

بررسی اثرات دما بر انتقال خرده ها با گل هوا زده در دالیز چاه افقی با مقایسه ی داده های آزمایشگاهی و شبیه ساز در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (۱۳۹۵/۲/۲۹)

© 2019 - All rights reserved