صنعت نفت ایران
1403/4/1
Friday

دانش صنعت نفت

EPC

مدیریت برآورد قیمت مناقصه (۱۵ شهریور)

اعمال مدیریت موثر و تحول گرا در اجرای پروژه های توسعه ای همزمان با کنترل فعالیت های پروژه ای در بطن واحدهای عملیاتی در حال کار در شرکت پالایش نفت لاوان (۱۴ بهمن)

اجرا و نصب طرح های نفت و گاز در قالب یکپارچه و به صورت EPCF (۴ آبان)

موانع و راهکارهای اجرایی شدن قراردادهای فاینانس با تاکید بر معاهده انرژی ای سی تی (۲ آبان)

تدوین برنامه زمانبندی یکپارچه در پروژه های نفت و گاز EPC (۲۵ مهر)

مقایسه تطبیقی بین سه شرایط عمومی سه عاملی، طرح و ساختEPC پکیج 84 و طرح و ساخت صنعتی 5490 در حوزه تغییرات در پروژه (۲۵ مهر)

نقد و بررسی شرایط تخصیص نامناسب مسئولیت به پیمانکار، در قرارداد هایEPC داخلی - نشریه 5490 (۲۲ مهر)

اعمال مدیریت موثر و تحول گرا در اجرای پروژه های توسعه ای همزمان با کنترل فعالیت های پروژه ای (۲۲ مهر)

بررسی تاثیرات سطح طراحی کارفرما در شکل گیری انواع مدل های EPC (۲۲ مهر)

مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی و اجرائی کشور (۲۱ مهر)

امکان سنجی به کارگیری یک متدولوژی به منظور ماکزیمم سازی قابلیت اطمینان پیمان های EPC (۲۱ مهر)

بررسی تحلیل افزایش قیمت های نامتعارف در قراردادهای EPC از نوع قیمت مقطوع و ارائه راهکار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (۲۱ مهر)

شناسائی عوامل بازدارنده توسعه پایدار در پروژه های زیر بنائی (۲۱ مهر)

الگوی مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور - با تکید بر ساختار های هولدینگ و روش EPC (۲۱ مهر)

مطالعه موردي بررسي و مديريت ريسك در قراردادهاي EPC (۲۱ مهر)

تاخیر در قرارداد های پیمانکاری EPC (۲۰ مهر)

آسیب شناسی اجرای پروژه های قطار شهری به روش EPCF در کشور (۱۷ مهر)

شرایط قراردادهای EPC یا کلید گردان Turn key - مطابق فیدیک (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

ضوابط اجرای روش طرح و ساخت EPC در پروژه‌های صنعتی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

برآورد قیمت در پروژه های EPC (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

© 2019 - All rights reserved