صنعت نفت ایران
1403/4/24
Sunday

سوالات عمومی مقطع کارشناسی و ارشد آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت ایران (۱۳۹۵/۲/۱۰)

سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت- مکانیک سیالات ۱۳۸۹ (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آزمون تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی شرکت ملی گاز ۱۳۸۶ (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آزمون تخصصی مکانیک - تاسیسات، ماشین آلات و ماشین ابزار (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آزمون تخصصی مهندسی عمران - محیط زیست (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آزمون تخصصی مهنذسی شیمی- گاز، پالایش، طراحی فرآیندها و پتروشیمی (۱۳۹۵/۲/۱۰)

سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت، ترمودینامیک (۱۳۹۵/۲/۱۰)

سوالات آمار آزمون های استخدامی نفت و گاز (۱۳۹۵/۲/۱۰)

سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون جامع استخدامی (۱۳۹۵/۲/۱۰)

سوالات احکام شرعی آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز (۱۳۹۵/۲/۱۰)

سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون جامع استخدامی (۱۳۹۵/۲/۱۰)

سوالات اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز (۱۳۹۵/۲/۱۰)

سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت، شیمی عمومی، آلی و تجزیه و سئوالات آزمون ترمودینامیک (۱۳۹۵/۲/۱۰)

سوالات زبان انگلیسی آزمون های استخدامی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز (۱۳۹۵/۲/۱۰)

مجموعه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ (۱۳۹۵/۲/۱۰)

© 2019 - All rights reserved