صنعت نفت ایران
1401/4/8
Wednesday

اخبار صنعت نفت

آر اس اس
صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان - بیست و هشت ژوئن 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

فرصت های شغلی شرکت باسف BASF - بیست و شش ژوئن 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در سراسر جهان - بیست و دو ژوئن 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell ۱۴۰۱/۳/۲۴

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در سراسر جهان - 14 ژوئن 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت خدمات نفت و گاز Wood PLC ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

فرصت های شغلی شرکت خدمات نفت و گاز Wood PLC – دوازده ژوئن 2022 

صنعت نفت

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Technip ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Technip - هشت ژوئن 2022 

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Total  ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

فرصت های شغلی شرکت Total  - هشت ژوئن 2022 

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان- هشت ژوئن 2022 

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  - هفت ژوئن 2022 

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Petrofac ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

فرصت های شغلی شرکت Petrofac در سراسر جهان- شش ژوئن 2022 

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی -  شش ژوئن 2022 

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors   ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  -  بیست وهشت می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت ILF Consulting Group ۴ خرداد

فرصت های شغلی شرکت ILF Consulting Group - بیست و پنج می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- بیست و دو می 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- 22 می 2022

© 2019 - All rights reserved