صنعت نفت ایران
1401/5/25
Tuesday

دانش صنعت نفت

قرارداد

قراردادهای نفتی ایران - از دارسی تا آی پی سی IPC (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

قراردادهای نفت و گازی در ایران (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

نسخه پیش نویس مدل قراردادهای نفتی ایران IPC (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

قرارداد همسان خرید تجهیزات برای خریدهای خارجی - نسخه انگلیسی (۱۳۹۴/۱۲/۲۳)

قرارداد همسان خرید تجهیزات برای خرید های خارجی - نسخه فارسی (۱۳۹۴/۱۲/۲۳)

قراردادهای تجاری و نقش آنها در فرآیند تامین منابع مالی و اعتباری (۱۳۹۴/۱۲/۱۷)

آیین نامه اجرایی دستورالعمل حل اختلاف قراردادهای نفتی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

متمم دستورالعمل حل اختلاف قرارداد های نفتی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

دستورالعمل حل اختلاف در قراردادهای نفتی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

شرایط قراردادهای EPC یا کلید گردان Turn key - مطابق فیدیک (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

انواع قراردادهای نفتی طرح بیع متقابل و فاینانس (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

انواع قراردادهای رایج در عرصه مبادلات تجاری- نظریه قرارداد (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

شرح خدمات مدیریت طرح (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

موافقت نامه ساخت - بهره برداری - واگذاری (Build - Operate - Transfer (BOT (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

قرارداد همسان PC برای کارهای صنعتی (تامین کالا و تجهیزات به صورت توام) (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

قرارداد همسان EP برای کارهای صنعتی (مهندسی، تامین کالا و تجهیزات به صورت توام) (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره‌ای در صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

ضوابط اجرای روش طرح و ساخت EPC در پروژه‌های صنعتی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

© 2019 - All rights reserved