صنعت نفت ایران
1403/2/30
Sunday
دانش صنعت نفت

بررسی فسخ قرارداد های دولتی در شرایط عمومی پیمان ۲۰ مهر


نام لاتین:Termination in Govermental Contracts

کد مطلب:CN-019


در نظام حقوقی ایران قراردادهای پیمان در زمره قراردادهای دولتی بوده و دارای تشریفات خاصی برای انعقاد هستند . قراردادهای قرارداد پیمان به قراردادی اطلاق می گردد که یک یا چند دستگاه « : موضوع حقوق پیمان را می توان بدین شرح تعریف نمود دولتی یا اجرایی، برای بهره مندی جامعه، در قبال پرداخت مبالغ معینی، تمام یا بخشی از انجام عملی یا فروش یا خرید کالایی در حال حاضر انعقاد .» را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد نظر خود با رعایت شرایط و مقررات دفترچه پیمان واگذار می نماید اینگونه قراردادها بر اساس مقررات دفترچه پیمان و برخی قوانین خاص نظیر قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد . در دفترچه پیمان که مجموعه مقررات اینگونه قراردادها را بیان نموده است، بطور کلی یک مورد برای انحلال قرارداد از طریق فسخ بوسیله کارفرما، پیش بینی شده است. حال آنکه در برخی موارد، ممکن است قراردادهای پیمان به سببی از اسباب بدون اراده طرفین منفسخ شده و یا حتی پیش از اجرایی شدن تعهدات، اقاله شوند. با وجود این، در مواردی، قرارداد پیمان از ابتدا باطل بوده و هیچگونه اثر حقوقی از خود بر جای نمی گذارد. موارد بطلان پیمان نیز در زمره مقررات مربوط به فسخ پیمان بیان گردیده است. برای انحلال و ابطال قراردادهای پیمان، همانند انعقاد آن، شرایط و مقررات ویژه ای در مواد 64 تا 64 شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده که هر چند در ظاهر این تشریفات اختصاص به فسخ پیمان دارد، اما این تشریفات قابل تعمیم به سایر موارد انحلال و ابطال پیمان را نیز می باشد. در صورت عدم رعایت مقررات و تشریفات انحلال، قرارداد منحل نشده و پیمان به موجودیت خود ادامه می دهد. بعبارت دیگر شرط صحت انحلال قرارداد منوط به رعایت آن تشریفات می باشد.


دانلود PDF

1139 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved