صنعت نفت ایران
1401/5/28
Friday
دانش صنعت نفت

مجموعه کامل فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز ۱۳۹۵ ۱۳۹۵/۵/۵


نام لاتین:Complete Series of Iranian Oil and Gas Facilities Unit Prices 1395

کد مطلب:FB-012


در راستای بند ۸ از ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور یکسان سازی مبانی برآوردی، به پیوست فهرست بهای تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال ۱۳۹۵ به شرح زیر ابلاغ می شود تا در برآورد مواردی که پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صورت می پذیرد، مورد استفاده قرار گیرد:
۱- فهرست بهای نصب پالایشگاههای نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی NGL
۲- فهرست بهای نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز ایستگاه‌های تراکم گاز
۳- فهرست بهای نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای
۴- فهرست بهای نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها
۵- فهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
۶- فهرست بهای خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز
۷- فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری
۸- فهرست بهای گازرسانی به صنایع
۹- فهرست بهای خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز
۱۰- فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه
۱۱- فهرست بهای تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز
۱۲- فهرست بهای نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

 

 

 

FB-013-Corrections for Regional Factors 1395

اصلاحیه فهرست بهای سال ۱۳۹۵ نفت و گاز (اصلاحیات ضرائب منطقه ای)

 

 

 

FB-014-Nerkhe Avamel Sanaate Naft 1395

نرخ عوامل صنعت نفت سال ۱۳۹۵

 

 

 

FB-015-Inter Cities Gas Pipeliness Unit Prices 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز ۱۳۹۵

 

 

 

FB-016-Ringway Pipeline Unit Price 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز ۱۳۹۵

 

 

 

FB-017-Urban Gas Pipeline Unit Prices 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-خطوط لوله گاز شهری ۱۳۹۵

 

 

 

FB-018-Gas Transferring to Industries Unit Prices 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-گاز رسانی به صنایع ۱۳۹۵

 

 

 

FB-019-Above Ground Pipelines Unit Prices 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز ۱۳۹۵

 

 

 

FB-020-Oil & Gas Refineries. Petrochemical Units, NGL 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-نصب پالایشگاههای نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی NGL و واحدهای تفکیک مایعات گازی ۱۳۹۵

 

 

 

FB-021-Gas Compression Stations Unit Prices 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاههای تراکم گاز ۱۳۹۵

 

 

 

FB-022-Oil & Gas Pump Stations and Regional Warehouses Unit Prices 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبارهای نفت منطقه ای ۱۳۹۵

 

 

 

FB-023-Oil and Gas Wellhead & Manifold Installation 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها ۱۳۹۵

 

 

 

FB-024-Refinery Repairs 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-تعمیرات پالایشگاه‌ها ۱۳۹۵

 

 

 

FB-025-Ring Way, Feed & Gas Network Pipeline Repair 1395

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز-تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گازبرچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved