صنعت نفت ایران
1401/11/17
Monday
دانش صنعت نفت

رویکردهای نوین در بنگاهداری اقتصاد بالادستی ۹ شهریور


نام لاتین:New Upstream Economics Approches in Entitities

کد مطلب:OC-OO7


رویکردهای نوین در بنگاهداری اقتصاد بالادستی

بازیگران نقش آفرین حوزه اقتصاد بالادستی جهان امروز، صاحبان منابع و ذخائر هیدروکربونی Landlords، صاحبان پول و سرمایه Investors و صاحبان فن آوری و دانش بنیان Knowledge Base Co. هستند.

هر دو ترکیب NOC  و IOC، وابسته به جزء سوم یعنی خلق دانش و فن آوری هستند، چه داخل خودشان چه در استخدام و مدیریت خودشان. شرکت های بین المللی نفتی این جزء سوم را در نسل اول در درون خود ایجاد کرده اند، سرمایه ها را به سمت خود جذب نموده اند و تجارت E&P را شکل داده اند.

امروزه این جزء سوم با سرعت پیشرفت علوم وفنآوری ها و نوآور یهای تجاری سازی شده، مستقل و ایزوله حرکت می کند و کنترل دو جزء NOC  و IOC از بیرون می تواند سهم خود را از این جزء سوم مطالبه کند.

منبع: ماهنامه اکتشاف و تولید


دانلود PDF

763 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved