صنعت نفت ایران
1401/9/9
Wednesday
دانش صنعت نفت

روش پیشنهادی نحوه واگذاری طرح به مناسب ترین پیمانکار با استفاده از تحلیل ریسک ۱۴ مهر


نام لاتین:Subleting works to Contractors with Risk Analysis

کد مطلب:CN-014


هدف این تحقیق، پیشنهاد روشی چند مرحله ای برای انتخاب مناسب ترین پیمانکار بر پایه تحلیل و ارزیابی ریسک های تاخیر در طرح مورد نظر بر اساس سوابق کارکرد هر یک از پیمانکاران در طرح های پیشین آنها است. بر اساس تحلیل فوق قبل از انتخاب پیمانکار، ریسک های پروژه از نظر مالی و زمانی بررسی و با در نظر گرفتن اهمیت هزینه و زمان اجرای پروژه کارفرما می تواند پیمانکار را با توجه به قیمت پیشنهادی تراز شده متاثر از ریسک تاخیر، انتخاب نماید. یافته های پژوهش ثابت می کند که روش معرفی شده علاوه بر توانایی در انتخاب مناسب ترین پیمانکار با معیار های اختصاصی، افزایش هزینه و زمان محتمل پروژه و نمنتج آن، زمان و هزینه انجام پروژه را پیش بینی می کند.  نتایج مطالعات موردی نشان می دهد، پیمانکار منتخب با روش فعلی، پروژه را با حدود 35 درصد افزایش در هزینه و زمان مواجه خواهد کرد. در صورتیکه پیمانکار منتخب با روش معرفی شده، 15 درصد افزایش هزینه و زمان خواهد داشت.


دانلود PDF

624 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved