صنعت نفت ایران
1401/9/9
Wednesday
دانش صنعت نفت

چگونه یک برون سپاری موفق داشته باشیم ۲۰ مهر


نام لاتین:How to Have a Successful Outsourcing

کد مطلب:CN-020


امروزه سازمان ها در دنیایي به سر مي برند که پویایي، تغییر و پیچیدگي جزء عناصر اصلي آن است و برای بهره وری از فرصت های زودگذر عصر حاضر ناچار به ایجاد ساختار منعطف و بهر ه مندی از امكانات بیرون سازمان هستند. دراین راستا دیدگاه غالب درمدیریت، کاهش فعالیت های دولتي و حرکت به سمت کوچك سازی ، مهندسي مجدد، خصوصي سازی، برون سپاری و پیمانكاری...... مي باشد. شرکتهای توزیع نیز از این امر مستثني نمي باشند. سازمان ها دیگر سعي نمي کنند تمامي فعالیت های مورد نیاز را خود انجام دهند هر سازماني یك یا دو فعالیت کلیدی را که مزیت رقابتي و ارزش آفریني دارد را برای خود نگه مي دارد و بقیه فعالیت ها را به بیرون مي سپارد. سازمانها با برون سپاری قادر به انجام وظایف جدیدتر با سرعت بیشتر و ریسك کمتر مي شوند که افزایش بهره وری و کیفیت، کاهش هزینه های تامین و اداره منابع انساني و نهایتا بهبود عملكرد و کارایي سازمان را به دنبال دارد. در این مقاله سعي بر آن است که مزایا و معایب برون سپاری را تا حدودی بیان نموده و مشكلات و موانع موجود در برون سپاری را مشخص نماییم نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را مرتفع کنیم.


دانلود PDF

581 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved