صنعت نفت ایران
1401/5/25
Tuesday
دانش صنعت نفت

مدلسازی عددی الگوی جريان اطراف لوله های فرا ساحل تحت اثر جريان يکطرفه ۱۳ اسفند


نام لاتین:Offshore Pipeline Modelling

کد مطلب:OF-053


تنش برشی کف و گسترش گردابه های جریان از عوامل بسیار موثر در آبشستگی پای لوله های انتقال مستقر بر کف دریا می باشند که به ترتیب نقش موثری در مراحل تونل فرسایش Lee-Wake از آبشستگی ایفا می کنند. در این مقاله یک مدل عددی برمبنای روش عددی احجام محدود با مدل آشفتگی k-ε  جهت تعیین میزان تنش برشی کف به ازای نسبت های مختلف فاصله لوله از کف توسعه داده شد. برای صحت سنجی از مدل عددی توسعه داده شده از نتایج آزمایشگاهی Oner و همکاران 2009 که در آن پروفیل سرعت اطراف لوله قرار داده شده بر روی بستر استفاده می شود.


دانلود PDF

1247 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved