صنعت نفت ایران
1401/5/25
Tuesday
دانش صنعت نفت

رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ۱۷ فروردین


نام لاتین:Oil and Gas Upstream Technology

کد مطلب:US-018


با وجود ارزش افزايي چشمگير بخش بالادستی صنعت نفت، ماهيت فن آوری در اين بخش برای بسياری (حتی در درون اين صنعت) مبهم است. به نظر می رسد که بخشی از مشکلات فراوان موجود در زمينه ی توسعه و به کارگيری فن آور یهای مورد نياز اين بخش از صنعت کشور، ريشه در همين ابهام يا شناخت نامناسب از ماهيت فن آوری دارد. در اين مقاله ضمن واکاوی مفهوم فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت، با استفاده از شاخصهای مربوطه، فرآیندهای بالادستی به دو دسته ی فرآیندهای کلیدی و پشتیبان تقسیم می شوند. بر همین اساس برای نخستين بار، فن آور یهای بالادستی به دو گروه خبرگی فن آورانه و ابزارهای فن آورانه طبقه بندی شده اند. سپس بر مبنای میزان دانش بنیان بودن فرآیندهای مربوطه، خبرگی فن آورانه در چهار دسته ی تولید داده، تولید اطلاعات، تولید دانش و خردورزی ارائه و برخی ابزارهای مربوط به هر گروه معرفی شده اند.


دانلود PDF

1330 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved