صنعت نفت ایران
1402/7/3
Monday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مهندسی شیمی

مهرداد ساربانی نفر

تاریخ تولد 1370/11/20
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

فرشاد قهرمانی قاسمی

تاریخ تولد 1373
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

میر امیرعلی کاشی کلهری

تاریخ تولد 26/1/73
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

عارف

تاریخ تولد 16/8/3
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

محمد عبدالهی مقدم

تاریخ تولد 1370/10/08
استان همدان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

رضازاده

تاریخ تولد 1400/8/3
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

احسان جعفری

تاریخ تولد 1373/07/07
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

احسان رئیسی

تاریخ تولد 1374.12.16
استان بوشهر
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

ساسان عباسی

تاریخ تولد ۷۴/۵/۴
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

محمد رشیدی

تاریخ تولد 1367
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved