صنعت نفت ایران
1402/3/15
Monday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مهندسی جوشکاری

محمد قهرمانلو

تاریخ تولد ۶۹/۱۲/۱
استان قم
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

بابک اصفهانی

تاریخ تولد 1349/10/23
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 27
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

علی باوی

تاریخ تولد 1365/05/08
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 12
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

مجتبی محمدی

تاریخ تولد ۱۳۷۰
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محسن امینی

تاریخ تولد 1362/11/18
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

عباس میرزایی

تاریخ تولد ۱۳۶۳
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 14
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

رئوف کاظم زاده

تاریخ تولد 1372/11/12
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

مختار وجودی مهربانی

تاریخ تولد ۱۳۶۰/۰۹/۲۹
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 13
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

بابک علی اصفهان پور

تاریخ تولد ۱۳۴۹
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 25
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

علی اصغر انصاری

تاریخ تولد 1365/10/13
استان البرز
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 12
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved