صنعت نفت ایران
1401/9/15
Tuesday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مهندسی شهرسازی

فاطمه علی بخشی

تاریخ تولد 1369
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

آیدا سادات قطب

تاریخ تولد 1370/04/23
استان تهران
مدرک تحصیلی انتخاب کنید
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

زهره مجری سازان طوسی

تاریخ تولد 1370/8/1
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

محسن مهدیخانی

تاریخ تولد 1364
استان کرمان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

الهام میرزایی

تاریخ تولد 1367/08/17
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

عاطفه روستایی فیروز اباد

تاریخ تولد 24/04/1369
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

فروزان قنبری

تاریخ تولد 28/11/1370
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

ندا منصوری راد

تاریخ تولد 1369/1/5
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

هانیه نصیری

تاریخ تولد 4/2/72
استان چهارمحال و بختیاری
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

آرزو تاجیک

تاریخ تولد 1360/11/03
استان البرز
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved