صنعت نفت ایران
1401/9/15
Tuesday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مهندسی شهرسازی

ارزو پرویزی

تاریخ تولد ۱۳۷۰.۰۴.۲۰
استان زنجان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

وحید کاشانی منش

تاریخ تولد 1366/06/30
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

فهیمه مومنی

تاریخ تولد 1371/6/29
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

مریم قربانی

تاریخ تولد 1371/08/13
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محسن یهدانی

تاریخ تولد 1365/03/18
استان خراسان جنوبی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

لیلی مهدوی پور

تاریخ تولد 1354/10/15
استان آذربایجان شرقی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 9
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

محدصالح پیرمرادی

تاریخ تولد 1370/01/02
استان کرمان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved