صنعت نفت ایران
1401/9/15
Tuesday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

علوم و مهندسی آب

راضیه کوشکی

تاریخ تولد 1367
استان لرستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

منیژه لنجابی

تاریخ تولد 1360
استان مرکزی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سارا حویزاوی

تاریخ تولد 30/1/1369
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

ارغوان حافظی بختیاری

تاریخ تولد 1365/11/27
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

پگاه هادی پور نیکتراش

تاریخ تولد 64/4/13
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 8
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

سمیرا منصوری

تاریخ تولد 67.01.19
استان زنجان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مژده خلیلی

تاریخ تولد 65/2/11
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

علیرضا نقدی

تاریخ تولد 65/3/21
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

جواد احتشام منش

تاریخ تولد 1359/3/4
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

ایمان خاکی

تاریخ تولد 1371/4/3
استان البرز
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved