صنعت نفت ایران
1402/3/15
Monday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مکانیک سیالات

امین کریمیان کاکلکی

تاریخ تولد ۱۳۷۱
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حسین طاطائی کردستان

تاریخ تولد 1366/11/03
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حسین بیات

تاریخ تولد 1374/03/14
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

نیما بابایی

تاریخ تولد 1364/10/01
استان البرز
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حامد کلیایی

تاریخ تولد 1365/5/1
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

یونس بیچرانلوئی حسن

تاریخ تولد 1370
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محمدامین فرامرزی

تاریخ تولد 1367/01/26
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

عبدالله صوفی زاده

تاریخ تولد 1369/02/03
استان گلستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

تینا حبیبی

تاریخ تولد ۱۳۶۷
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

محمدعلی الهی

تاریخ تولد 1375/8/12
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved