صنعت نفت ایران
1402/7/3
Monday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مکانیک جامدات

احمد اکبری فر

تاریخ تولد 1367
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

داود معصومی

تاریخ تولد 1354
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 20
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

مهدی پاشایی

تاریخ تولد 1370/03/25
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سجاد شهبازی

تاریخ تولد 1370
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محمدحسین شریفان

تاریخ تولد 1369/2/25
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

وحید بهرامی انجدانی

تاریخ تولد 1363/12/29
استان مرکزی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 9
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

عیسی عالی محمدی

تاریخ تولد 63.06.25
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 11
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

امید مرادی

تاریخ تولد 1375/01/28
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

حسین خاکی

تاریخ تولد 1356
استان مازندران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 20
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

آرش استواری

تاریخ تولد 1365/09/22
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 11
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved