صنعت نفت ایران
1402/3/15
Monday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

ابزار دقیق

آرش عباسی قراچه

تاریخ تولد ۱۳۶۸/۰۴/۰۴
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 15
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

ابراهیم ناصرپور

تاریخ تولد ۱۳۶۴
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محمد قاسم زاده

تاریخ تولد 1366/06/27
استان انتخاب کنید
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 12
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

امیر چشم عاقل

تاریخ تولد ۱۳۶۸
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

سعید برومندی

تاریخ تولد 18/6/1375
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

محمد منوچهری

تاریخ تولد ۱۳۷۰/۱۲/۲۵
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

علی کیانی

تاریخ تولد 71/5/8
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مهدی نوری

تاریخ تولد 1369/05/25
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

اصغر حسن پور

تاریخ تولد 1369/11/01
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

حمید فراحی اصفهانی

تاریخ تولد 1362/03/27
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved