صنعت نفت ایران
1401/9/18
Friday

دانش صنعت نفت

مواد و متالوژی

راهنمای تعمیرات بوسیله جوشکاری الکترود دستی (۱۶ آذر)

تاثیر نامطلوب جوش ترمیمی بر استحکام و میدان تنش های پسماند خطوط لوله انتقال نفت و گاز (۳۰ آبان)

Preparation advance welding procedures spesification software in kinds of oil and petrochemical project according to ASTM standard by Access software (۳۰ آبان)

مخارج خوردگي و تحليل اقتصادي عملكرد مديريت آن بر مبناي ريسك و هزينه در اكتشاف و توليد نفت و گاز (۳۰ آبان)

انجام آزمون غير مخرب خطوط انتقال نفت و گاز با استفاده از روش هاي حافظه مغناطيسي فلز و پرتونگاري مغناطيسي (۳۰ آبان)

كاربرد هاي مقطع نگاري الكتريكي و نوري در صنعت نفت و گاز (۳۰ آبان)

بهبود رفتار فرسایشی تجهیزات Grit Trap مورد استفاده در خطوط انتقال نفت و گاز توسط فرآیند سطح نشانی سخت با استفاده از روش GTAW (۳۰ آبان)

راهنمای متریال پایپینگ – انتخاب و کاربرد (۱۳۹۵/۵/۱۰)

آموزش استاندارد (۱۳۹۵/۴/۱۷)

جوشکاری خودکار لوله (۱۳۹۵/۴/۴)

آشنایی با جوشکاری ماشینی (۱۳۹۵/۴/۴)

جوشکاری خطوط لوله (۱۳۹۵/۳/۶)

پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز با روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر (۱۳۹۵/۲/۲۲)

رفتار خوردگي مخازن فولاد كربني ساده در محيط خاكي (۱۳۹۵/۲/۲۱)

کنترل کیفیت پروژه‌های صنعتی (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتونگاری (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

مشخصات روش جوشکاری (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

حفاظت از خوردگی (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

© 2019 - All rights reserved